Category
Firmy, Wszystkie
About This Project

Mediacja

Kancelaria świadczy pomoc w rozstrzyganiu wszelkich sporów na drodze dobrowolnych i poufnych negocjacji przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora. W tym zakresie organizujemy i przeprowadzamy spotkania mediacyjne, a także przygotowujemy dokumenty, które po ich zatwierdzeniu w sądzie podlegają wykonaniu w drodze egzekucji.

W skład zespołu wchodzi doświadczony mediator wpisany na listę stałych mediatorów, będący także pełnomocnikiem Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.