Category
Sprawy prywatne, Wszystkie
About This Project

Odszkodowania

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu dla klientów indywidualnych i firm odszkodowań, zadośćuczynień i innych świadczeń wynikających z umów ubezpieczeń stosowanych na rynku.

Zajmujemy się likwidacją szkód osobowych oraz rzeczowych. Występujemy przy tym w postępowaniach likwidacyjnych, w Sądach oraz przed Rzecznikiem Finansowym.