Category
Sprawy prywatne, Wszystkie
About This Project

Podział majątku wspólnego

Zapewniamy wszechstronną pomoc zarówno w postępowaniu przedsądowym jak i sądowym w sprawach z zakresu podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami. Pomagamy w przeprowadzeniu prawidłowego podziału tego majątku, i jak najkorzystniejszego dla Klienta rozliczenia się z drugą stroną uwzględniającego ewentualne ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, roszczenia z tytułu wydatków i nakładów poczynionych z majątku osobistego na majątek wspólny lub majątek osobisty drugiego małżonka, czy też roszczeń z tytułu posiadania przedmiotów należących do majątku objętego wspólnością ponad swój udział.