Category
Sprawy prywatne, Wszystkie
About This Project

Sprawy pracownicze

Zespół prowadzi obsługę w zakresie szeroko pojętego prawa pracy (w tym: spory o zapłatę z tytułu wynagrodzenia czy nadgodzin, odszkodowania za  bezprawne lub nieuzasadnione zwolnienia, odprawy, roszczenia z tytułu wypadków przy pracy) reprezentując zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Tworzymy i analizujemy również dokumenty wewnątrzzakładowe jak regulaminy pracy i wynagradzania, a także umowy o pracę i inne umowy związane ze stosunkiem pracy.

Pomagamy przy kontroli ze strony organów i instytucji publicznych jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Reprezentujemy w Sądach osoby fizycznej i firmy w sporach przeciwko ZUS z zakresu ubezpieczeń społecznych.