Category
Sprawy prywatne, Wszystkie
About This Project

Sprawy rodzinne

Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu stosunków rodziców z dziećmi, a w tym w szczególności w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej (min. zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej), alimentów oraz ustalenia kontaktów z dzieckiem. W każdej z powyższych dziedzin oferujemy kompleksowe doradztwo na etapie przedprocesowym, a także reprezentację Klienta w trakcie postępowania sądowego, w tym także zabezpieczenie roszczeń na czas trwania procesu. Mając świadomość, że najważniejsze w tego typu sprawach jest dobro małoletnich dzieci, świadczona przez Kancelarię pomoc prawna ma na celu także zminimalizowanie negatywnych skutków procesu dla dzieci.