Category
Firmy, Wszystkie
About This Project

Umowy

Kancelaria sporządza, analizuje, negocjuje projekty umów, w tym umów warunkowych i  przedwstępnych. Wydajemy opinie prawne dotyczące projektów umów m.in. w zakresie umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, umowy deweloperskiej, umowy o roboty budowlane, także zawieranych w ramach ustawy o zamówieniach publicznych, umowy o świadczenie usług, czy też sprzedaży konsumenckiej.