Category
Firmy, Wszystkie
About This Project

Zamówienia publiczne

Kancelaria oferuje profesjonalna pomoc prawną zarówno na rzecz wykonawców, jak i zamawiających na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także na etapie realizacji zamówienia. 

Świadczone usługi na rzecz wykonawców obejmują w szczególności przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych zamówień publicznych, kompleksowe doradztwo podczas realizacji umów o zamówienie publiczne, kompleksowe doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z konsorcjantami, podwykonawcami oraz innymi partnerami, przygotowywanie odwołań, skarg do sądu, a także wszelkiej korespondencji (wniosków, pism, wyjaśnień) kierowanej do zamawiających oraz reprezentowanie przed sądami.

Świadczone usługi na rzecz zamawiających obejmują w szczególności pomoc prawną przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym pomoc przy sporządzaniu SIWZ, a także przygotowywanie projektów umów. Ponadto kompleksowe doradztwo dotyczące problemów pojawiających się w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia, w tym również przygotowywanie opinii prawnych w tym zakresie, jak również reprezentowanie przed sądem.