Spółki

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego. Ponadto zajmujemy się doradztwem na etapie zakładania spółki, poprzez wybór odpowiedniej formy prawnej, a następnie sporządzenie umowy spółki oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obsługujemy bieżącą działalność spółek, zgromadzenia wspólników, a także przygotowujemy projekty dokumentów i uchwał. Zajmujemy się także kompleksowo sprawami z zakresu zbycia udziałów lub akcji oraz dochodzeniem roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki. Oferujemy także doradztwo prawne związane z likwidacją spółki i świadczymy pomoc prawną przy przekształcaniu podmiotów gospodarczych, czy zmianach właścicielskich.