Category
Firmy, Wszystkie
About This Project

Weksle

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa wekslowego. Podejmujemy się spraw dotyczących prawidłowego sporządzania weksli i ich wypełniania, sporządzania porozumień wekslowych i umów, w których stosuje się weksel jako zabezpieczenie roszczeń, dokonywania poręczeń wekslowych, sporządzania porad i opinii prawnych w zakresie prawa wekslowego, a także reprezentacji w postępowaniach sądowych związanych ze sporami na tle wykonywania praw z weksla.