Category
Sprawy prywatne, Wszystkie
About This Project

Zniesienie współwłasności

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie dokonania zniesienia współwłasności. Pomagamy w zgromadzenia niezbędnych dokumentów, sporządzaniu inwentaryzacji tej nieruchomości i jej wyceny, uzyskania dokumentacji geodezyjnej lub zaświadczenia o samodzielności lokalu, co umożliwi jego wyodrębnienie przez ustanowienie odrębnej własności lokalu. Nasz Kancelaria posiada bardzo duże doświadczenie w tych sprawach, nabyte przy prowadzeniu bardzo wielu skomplikowanych postępowań sądowych ( i nie tylko) z tego zakresu. W zakres naszych usług wchodzi również uregulowanie stanu prawnego nieruchomości po dokonaniu zniesienia współwłasności w księdze wieczystej, a także kwestie rozliczeń pomiędzy współwłaścicielami.